Foto: J Frandsen

Gudstjänst 14e söndagen efter trefaldighet

5 september 2021

Präst: Linnea Carlbark
Musik: Martin de Verdier
Filmning och klippning: Linnea Carlbark

Söndagens namn: Fjortonde söndagen efter trefaldighet
söndagens tema: Enheten i Kristus
Musik: Eget komponerat av Martin de Verdier 


Dagens bibeltexter: Efesierbrevet kapitel 4 verserna 3-6
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet