En grupp människor vandrar längs en stig genom skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gemensamma pilgrimsvandringar

Här hittar du aktuell information om pastoratets gemensamma vandringar under sommaren 2022.

Det finns något vackert i att få dela vandringen tillsammans med andra. Precis som vi delar vandringen genom livet med varandra får vi också dela pilgrimsvandrandet ihop. I församlingen erbjuder vi ett antal tillfällen då vi träffas och vandrar tillsammans, nedan finns information om planerade vandringar.

I år har vi planerat fem dagsvandringar inom vårt pastorats gränser och en i grannpastoratet. 

Pilgrimsvandringar sommaren 2022

Varje vandring börjar kl. 09.00 med morgonbön på angiven plats. Om inte annat anges är start och mål på samma plats. Ta med matsäck, sköna skor/kängor och lämpliga kläder.

21/5 Fageröns naturreservat i Harg
Samling vid parkeringen i anslutning till naturreservatet.
Ca 7,5 km medstadels skogsstig. Medelsvårt.

4/6 Boda, Östhammar
Samling vid Östhammars kyrka.
Ca 8,3 km. Asfalterad väg, grusväg och skogsstig. Lättgått. 

18/6 Raggarön 
Samling vid hembygdsgården.
Vandring längs markerade skogsstigar.
Ca 9,2 km. Lätt/medel och några avsnitt lite svårare.

16/7 Harg
Samling vid Hargs kyrka.
Nästan en mil. Främst grusväg. Även skogsstig. Lättgått. 
En vandring i kulturbygd med 2-3 stopp. 
Kontaktperson Boel Arnqvist, tel. 073-084 22 50

30/7 Gimodammen runt 
Samling vid Skäfthammars kyrka.
En etapp av Upplandsleden. 12,0 km. Skogsstig och grusväg. Lättgått.
I samarbete med Gimo pastorat.

13/8 Öregrund
Samling vid Öregrunds kyrka.
Ca 7 km. Stig, skogsväg och gator. Lätt/medel.

Kontaktperson för vandringarna där inte annat anges är Sven-Eric Morhed, präst, 
tel. 072 248 44 51