Foto: MNP

Digital gudstjänst söndagen före domsöndagen

Östhammars kyrka

Från Östhammars kyrka
Söndagens namn: Söndag före Domsöndagen
Tema: Vaksamhet och väntan

Präst: Sven-Eric Morhed
Prästkandidat: Johan J:son Ljung
Filmning: Sven-Eric Morhed & Johan J:son Ljung
Redigering & klippning: Angelica Örneholm

Dagens Bibeltext: Matteusevangeliet 25:1-13
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Kollekt: ACT Svenska kyrkan
Swisha till: 123 085 00 65
Märk med: Kollekt Östhammar