Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 2023

Temat är  "Gör det goda, sträva efter rättvisa"

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Under böneveckan samlas kristna från hela världen i bön kring ett specifikt tema. Huvudgudstjänsten firas oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. I Roslagens norra pastorat samarbetar vi tillsammans med Equmeniakyrkan Östhammar bl a genom att ha gudstjänster varannan vecka i Östhammar.

Program:

Onsdag 18 jan 12:00 Fredsbön i Öregrunds kyrka

Onsdag 18 jan 12:30 Lunchbön i Församlingsgården, Östhammar

Torsdag 19 jan 18:00 Bön i Equmeniakyrkan Östhammar

Fredag 20 jan 14:15 Samtal och bön Equmeniakyrkan Östhammar

Fredag 20 jan 18:00 Taizegudstjänst, Öregrunds kyrka

Lördag 21 jan 09:00 Gemensam bön i hemmet, där man finns

Söndag 22 jan 11:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Östhammar,
Sara J Grip predikar. Gemensam nattvardsgudstjänst. Vardagskören Sångglädje medverkar. Kyrkkaffe serveras.

Onsdag 25 jan 12:00 Fredsbön i Öregrunds kyrka

Onsdag 25 jan 12:30 Lunchbön i Församlingsgården, Östhammar