Foto: Mnp

Bön för fred

Filmad från Öregrunds kyrka - med Sara J Grip, präst och Marguerite Mandell, kyrkvärd

Präst: Sara J Grip
Kyrkvärd: Marguerite Mandell (och bön)
Filmning och redigering: Maud N Persson

Text: Sara Lidman
Psaltaren 130, 1-6, Psaltaren 85, 11-14! ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet. 

Kollekt till ACT Svenska kyrkans fasteinsamling som även innefattar Ukraina. Swish till 900 1223.