Foto: Johannes Frandsen/IKON

Studiecirkel i babyrytmik

Musik och rörelse för små barn 0-1 år med föräldrar. Östhammar

Vi arbetar med sång, rörelse, rytmik och lek för att främja barnets utveckling.
För barn 0-1 år med förälder. 
Anmäl dig till Angelica Örneholm för mer information & frågor.

Församlingsgården, Östhammar
Torsdagar, udda veckor, Kl 10-12. 
Start: 17 februari 2022

Max 10 föräldrar med barn/plats. 

Studiecirkel i samarbete med Sensus.