Foto: Pixabay

Angående Coronaviruset

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med sina verksamheter och med att fira gudstjänst ungefär som vanligt.

Vi har fortsatt öppet för gudstjänst och verksamhet.
Alla är välkomna som alltid, men vi iakttar riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 
Vi har beslutat att våra gudstjänster firas utan nattvard. Beslutet gäller fram till påskdagen, men kan omprövas beroende på om läget förändras. 
Dessa råd kan komma att uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rekommendationer som kan komma att utfärdas av Uppsala stift eller Svenska kyrkan på nationell nivå.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Vi har fortsatt öppet, men visar varsamhet och omsorg om varandra och vi ber dig därför att vara noga med din handhygien inför besök i verksamhet och gudstjänst. Stanna därför också hemma om du känner minsta sjukdomssymptom.  

Om du känner oro och behöver någon att prata med, ring någon av våra präster och boka tid för samtal på telefon. Se under Kontakt. Behöver du prata vid ett tillfälle på natten ring Jourhavande präst 112. 

Kyrkoherde Sara J Grip.