Ibland känns livet lite annorlunda
Foto: Linda Mickelsen

Kris?

När krisen drabbar oss kan det vara bra att få samtala med någon. Pastoratet erbjuder samtalsstöd både enskilt och i grupp. Att få uttrycka sina känslor och tankar är en nödvändig del i att hantera sådant som oroar eller sätter livet i gungning.

Det finns ögonblick då det känns både tungt och mörkt. Stunder när vi verkligen behöver hjälp och stöd. Vad vi behöver varierar från person till person och från tillfälle till tillfälle, men när stunderna kommer vill vi finnas där.

Ur folkdern "Någon att tala med" utgiven av Svenska kyrkan

Krisgrupp

 

Det finns situationer i livet när vi behöver någon som lyssnar till det vi går och bär på.
Ensamhet, oro, förhoppningar, sorg, ansvar, att inte räcka till, glädje och lycka, sökande, tvivel, tro...
Även om man har familj och vänner omkring sig är det kanske inte allt som man vill eller kan dela med dem.

Din församling har en viktig roll i den oplanerade vardagen. Då livet tar vägar som vi inte tänkt oss. När tryggheten rycks undan och nätverket runt oss brister.

När det känns som allra svårast vill Svenska kyrkan finnas där. Ofta med praktisk hjälp. En hand att hålla när livets slut närmar sig. Ett extra stöd hos doktorn när ett svårt besked lämnas. En annan gång genom att bara sitta ner tillsammans och dricka en kopp kaffe. Många gånger genom att lyssna och samtala, enskilt eller i grupp.
Inget är för stort eller för smått för att läggas i Guds händer.

Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra livssituationer och är särskilt utbildade för att kunna ge stöd och hjälp. De har också tystandsplikt och om du vill kan du vara anonym.


Krisgruppen i roslagens västra pastorat består av:
 

Kyrkoherde eller församlingsherde (sammankallande)

Helén Uddén, kyrkoherde, telefon 0175-748 01
När kyrkoherden är på semester hänvisas på telefonsvarare till den som tjänstgör i kyrkoherdens ställe.
Karin Egebjer, församlingsherde Fasterna, Gottröra, Närtuna, Rimbo, 
0175-755 74
Magdalena Silfverstjerna, församlingsherde Edsbro-Ununge, Husby-Skederid och Rö, 0175-755 77
Anders Skagerström, församlingsherde Häverö-Edebo, 070-324 91 12

Diakoner

Rebecka Paulsson, Hallstavik, 0175-250 68
Malin Jonsgården, Rimbo, tel. 0175-748 21
Ulf Åström, Rimbo, tel 0175-755 20

Kyrkorådets ordförande

Clas Forsgren, tel. 076-828 74 44

Kommunikatör

Ulrika Södrén, 0175-250 61

I en krissituation eller när du önskar församlingens hjälp och stöd, kontakta någon av ovanstående.


Läs mer om vad Svenska kyrkan kan göra vid livsavgörande kriser.