Foto: Jörg Möller /Pixabay

Ungdomskör i Rimbo

Ungdomskören i Rimbo träffas på måndagar i Vibygården.
Kören träffas mellan 16.30 - 18.00 och är öppen från Åk6 och uppåt.

Körledare: Stina Ohlsén
Församlingsassistent: Nannie D. Liegnell

För mer information var god kontakta Nannie på
Telefon: 0175-75527
Sms: 070-5606727
eller epost nannie.d.liegnell@svenskakyrkan.se