Foto: Magnus Aronsson IKON

Sverigedemokraterna

1. Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandatperiod?

Vi anser att kyrkan måste synas mer i samhället och att en utvecklad diakoni bör eftersträvas. Kyrkan borde kunna utveckla sin volontärverksamhet och använda volontärer för att bland annat besöka alla ensamma äldre; det senare givetvis med hänsyn till aktuella restriktioner.

2. Vilken är nomineringsgruppens favoritpsalm?

Nomineringsgruppen har inte kunnat enas om någon favoritpsalm.

3. Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

Vi vill att kyrkan inte ska marginaliseras ytterligare utan bli en naturlig del av samhället. Kyrkan måste synas och upplevas som viktig av medborgarna.

4. Vilken är gruppens  profilfråga i pastoratet?

Vi anser inte att Kyrkans förskola ska avyttras!

5. Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för pastoratsborna i vårt pastorat?

Om det fanns ett enkelt svar på denna fråga skulle vi redan verkat i den riktningen. Kyrkan har ju på ett märkligt sätt accepterat medlemsflykt och minskande intresse under många år utan att egentligen reagera.

6. Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

Vår generella åsikt är att kyrkan ska syssla med sådant som medborgarna upplever som viktigt. Det inne bär att klimatmanifestationer och diverse politiska uttalanden inte verkar främja medborgarnas intresse för kyrkan. Vi tror mycket på en utökad volontärbaserad diakoniverksamhet som ett medel för kyrkan att åter ta plats.

 

KONTAKTPERSON

Roger Harvidsson
070-673 09 66