Barnkör Edsbro-Ununge

Höstterminen 2021

Barnkören Kvintiluren träffas på lördagar i Edsbro församlingshem mellan kl. 9-9:45. Med uppstart lördagen den 18:e september.

Den riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 3. Körledare är Nannie Forsgren Liegnell församlingsassistent och Anders Hedbom församlingspedagog och musiker.

För mer information samt anmälan kontakta Nannie mobilnr. 070-560 67 27