Foto: Pixaby

Häverö-Edebo kyrkokör

Kör för vuxna i alla åldrar

Häverö-Edebo kyrkokör
Hette tidigare En kör för alla.

Blandad, sakral och folklig repertoar. Vi medverkar i några gudstjänster per termin. Välkommen!

Kontakt och mer information:
Kyrkomusiker Ingrid Eskemyr, 0175-250 74. Maila Ingrid

Välkommen att sjunga med oss! Denna kör är till för dig som är i åldersspannet 18 – 81 år och vill prova dina sångvingar. 
Syftet med denna kör är att göra trösklarna lite lägre för dig som är sugen på att sjunga i kör.