Foto: Pixaby

En kör för alla

Kör för nyfikna och vuxna i alla åldrar

Sång är friskvård i En kör för alla

Vi övar varje tisdag kväll kl 18.30-20.00 i Församlingsgården Hallstavik.

Körledare Marie Arnesdotter

Marie svarar gärna på frågor på telefon 0175-250 73 eller maila

marie.arnesdotter@svenskakyrkan.se

 Välkommen att sjunga med oss! Denna kör är till för dig som är i åldersspannet 18 – 81 år och vill prova dina sångvingar. Kantor Marie hjälper dig med grundläggande sångteknik och metoder för att hitta din röst i samklang med andra röster. 
Syftet med denna kör är att göra trösklarna lite lägre för dig som är sugen på att sjunga i kör. 
Vi är tänkta som ett komplement (och inte alls konkurrenter) till Senior-och Edebokören, samt Hallsta Gospel. Vissa gånger gör vi egna framträdanden och vid andra tillfällen sjunger vi tillsammans med Församlingens övriga körer. Prova du med!