Nomineringsgrupper i Roslagens västra pastorat

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. Inför kyrkovalet och pastoratsbladet nr 2 2021 ställde vi frågor till samtliga nomineringsgrupper i Roslagens västra pastorat. Här redovisar vi de svar vi fått tillbaka.