Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfa MISSION POSSIBLE

med resa till Riga. Här får du mer information och kan anmäla dig till informationsmöte.

Kan livet i Guds närhet vara ett äventyr? 
Går det att samarbeta med Gud? Är det möjligt att förändra världen?
Kan man ha kontakt med Gud överhuvudtaget?

VAR MED OCH UTFORSKA DETTA OCH MYCKET ANNAT I KONFA MISSION POSSIBLE!

 

VI SES Informationsmöte med inskrivning 5 februari 18.30 för konfirmander och föräldrar. 
Plats: Församlingsgården, Almerska vägen 6 i Hallstavik.

KONFIRMATION 18 augusti 2019 i Häverö kyrka.

FÖR ANMÄLAN OCH MER INFO Kontakta Hans Stanley, 076-835 77 10 eller maila hans.stanley@svenskakyrkan.se

Din medverkan i konfirmandläsningen är självklart kostnadsfri. Församlingen står för alla kostnader. 

Anmäl dig här!

Fyll i och skicka formuläret. Bekräftelse kommer inom en vecka. Skulle du inte få någon bekräftelse, vänligen kontakta Hans Stanley.

Dina uppgifter som konfirmand:

Din vårdnadshavares uppgifter:

Din vårdnadshavare måste godkänna att intresseanmälan skickas till konfirmandgruppens kontaktperson.

För att kunna hantera din anmälan till en konfirmationsgrupp behöver vi vissa uppgifter från dig. Uppgifterna kommer att skickas till arrangören av konfirmationsgruppen. Om du är under 18 år behöver vi även skicka din vårdnadshavares namn och kontaktsätt.

Genom att anmäla dig till en konfirmationsgrupp samtycker du till att vi skickar dina personuppgifter i enlighet med det ovanstående. För ungdomar under 18 år krävs att vårdnadshavare samtycker till att den blivande konfirmandens, samt sina egna, personuppgifter skickas i enlighet med det ovanstående.
Roslagens västra pastorat hanterar personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om det här.

När du sedan antas till en konfirmationsgrupp kommer dina personuppgifter att registreras av den aktuella arrangören och behandlas i syfte att administrera konfirmationsgruppen. 

Konfa Mission Possible Bild: Pixaby