Komminister till Edsbro-Ununge och Husby, Skederids och Rö församlingar

Vi söker dig till100% i en tillsvidareanställning.

Du kommer att ingå i ett härligt arbetslag i Rimbo arbetsområde, där du har särskilt pastoralt ansvar för Edsbro-Ununge församling och Husby-Skederid och Rö församling. Du är ledamot i de två församlingsråden samt inventarieansvarig i församlingarnas fem kyrkor.

Du tjänstgör vanligtvis varannan helg, kyrkliga handlingar lördagar kl 12.00 och kl 15.00, 
söndagar kl 11.00 och kl 15.00. Vid storhelger kan det blir fler tjänstgöringshelger.
Varje fredag kl 11.00 och kl 14.00 erbjuder vi begravningstider, ej bokningar varje fredag.

I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga prästuppgifter, såsom gudstjänster, kyrkliga handlingar, hembesök, själavård, ansvar för vidareutvecklingen av arbetet kring Heliga Birgitta, pilgrimsvandringar, samt någon gång per termin medverka i dagträffar, soppluncher, bibelstudium, födelsedagsfester, syförening. Det finns ett flertal äldreboenden i Rimbo där vi firar Gudstjänster, mässor och andakter där präster och diakoner i arbetsområdet delar på tjänstgöringstillfällen liksom medverkan i lunchmässan på torsdagar i S:t Annas kapell som ligger i Kyrkans hus i Rimbo.

I Husby- Skederids och Rö församling finns Finsta som är den Heliga Birgittas födelseort.

De administrativa uppgifterna är bl.a. Gudstjänstplanering och schemaläggning i de två församlingarna, ansvar för församlingarnas sidor i pastoratstidningen Kyrkporten.

Du kommer ingå i ett mindre arbetslag - arbetsområde Rimbo som träffas varannan vecka samt ett större arbetslag med ett 50-tal anställda som träffas några gånger per termin. 
Vid behov vikarierar du för ordinarie församlingsherdar samt kyrkoherde.

Församlingsherden i Rimbo är din närmsta chef.

Du är vanligtvis är ledig varannan helg, med undantag av storhelger. 
När det är möjligt och om du önskar finns möjligheten till en förberedelsedag i veckan hemifrån.

Vi eftersträvar en god arbetsmiljö, friskvårdsbidrag på 2900 kr/år, frukt på arbetsplatsen, två prästskjortor/år.

Tjänstgöring kan vid semester, ledighet, samt viduppkomna behov förekomma i pastoratet. 
För tjänsten krävs körkort och tillgång till bil. 
Tjänstestället är Kyrkans hus i Rimbo.

Vi tillämpar provanställning, tillträde efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas efter 2 augusti
Kyrkoherde Helén Uddén tel. 0175-748 01 

Ansökan: CV och meritförteckning:
helen.udden@svenskakyrkan.se

Facklig kontaktperson: 
Liisa Pirinen Johansson, tel. 070-416 70 51