Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Jobba hos oss

Vi söker personal! Välkommen med din ansökan till någon av tjänsterna nedan.

Vi söker tre präster

Välkommen att jobba i hjärtat av Roslagen!

Roslagens västra pastorat finns i ett naturskönt område i västra delen av Norrtälje kommun.
Här finns sju fina församlingar: Häverö-Edebo, Edsbro-Ununge, Husby-Skederids och Rö, Rimbo, Gottröra, Närtuna samt Fasterna.

Här finns flera byar och ren landsbygd och de två stora tätorterna är Hallstavik och Rimbo.
Här bor ca 19 500 personer och av dem tillhör ca 67 % Svenska kyrkan.

Roslagens västra pastorat består av ett 50-tal anställa, till vår glädje finns det också många ideella medarbetare och engagerande förtroendevalda.

Vi söker tre nya medarbetare

Församlingsherde 100 % - Hallstavik

Komminister 100 % - Hallstavik

Komminister 100 % - Rimbo

 

Församlingsherde Hallstavik 100 % tillsvidareanställning

Vi söker en församlingsherde som är närvarande, trygg i sig själv, tydlig i sitt ledarskap och som känner kallelsen att bygga kyrka och församling här och nu tillsammans med medarbetare, förtroendevalda och ideella medarbetare i Häverö-Edebo församling.

Församlingsherden leder, på uppdrag av kyrkoherden, kärnverksamheten särskilt i Häverö-Edebo församling. Tjänsteplaceringen är i församlingsgården i Hallstavik.

Här finns ett härligt arbetslag, på delegation är du närmsta chef för: en diakon, en pedagog, två församlingsassistenter, två kyrkomusiker och en husmor.

Gemensamma pastoratspersonalmöten äger rum med ett 50-tal anställda en gång i månaden. Däremellan samlar du med regelbundenhet till områdesmöten i Häverö-Edebo församling. Deltar på områdesmöten gör förutom de som du är chef för, administratören och informatören som har kanslichefen som närmsta chef, fastighetsansvarig och förman som har förvaltningschefen som chef samt fyra kyrkvaktmästare som har förmannen som arbetsledare.

Din närmsta chef är kyrkoherden som har det övergripande personalansvaret för alla anställda.

Församlingsherden har, på uppdrag av kyrkoherden, gemensamt med församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingsherden är, på uppdrag av kyrkoherden, ledamot av och föredragande i församlingsrådet i Häverö-Edebo församling.

Församlingsherden ingår i pastoratets ledningsgrupp.

Församlingsherden är budgetansvarig samt ansvarar för planering och uppföljning.

 

Genom delegation ansvarar församlingsherden för:
*Visstidsanställningar upp till 3 månader i samråd med kyrkoherde.
*Inträden och utträden ur Häverö-Edebo församling.
*Inventarier i församlingens tre kyrkor: Häverö, Edebo och Hallstavik samt Fiskarens kapell och Häverö gravkapell.

Församlingsherden har rätt att fatta beslut i de grupper av ärenden och inom de kostnadsramar som fastställs av kyrkorådet i författningsenligt delegationsbeslut.

Församlingsherden har, på uppdrag av kyrkoherden, ansvar för den löpande förvaltningen inom församlingen enl. riktlinjer och anvisningar från kyrkorådet och kyrkoherden.

Du tjänstgör i första hand i Häverö-Edebo församling, men vid semester, ledighet och vid andra uppkomna situationer kan det förekomma tjänstgöring i övriga delar av pastoratet.

Församlingsherden vikarierar som kyrkoherde vid behov.

Vi eftersträvar en god arbetsmiljö, friskvårdsbidrag på 2900 kr/år, frukt på arbetsplatsen, två prästskjortor/år, tjänstgöring varannan helg, vilket innebär att du vanligtvis är ledig varannan helg, med undantag av storhelger. Om du önskar, finns det möjlighet att ha en förberedelsedag i veckan hemifrån.

Vi ser gärna manliga som kvinnliga sökanden.
Körkort och tillgång till bil är en nödvändighet för tjänsten.

Ansökan: CV och meritförteckning oss tillhanda senast 2019-06-15 roslagensvastra.pastorat@svenskakyrkan.se

Intervjuer: Kommer att äga rum ca vecka 33 och 34

Upplysningar om tjänsten:
Kyrkoherde Helén Uddén, tel. 0175- 748 01

Facklig kontaktperson:
Kyrk-A: Kajsa Berg tel. 073- 930 59 26

 

 

 

 

Komministertjänst Hallstavik 100 % tillsvidareanställning
Tjänstestället är i Församlingsgården i Hallstavik.
Du tjänstgör i första hand i Häverö-Edebo församling, tjänstgöring kan vid semester, ledighet och vid behov förekomma i övriga delar av pastoratet.

Församlingsherden i Hallstavik är din närmsta chef och du kommer att ingå i det arbetslaget tillsammans med andra medarbetare. Gemensamma pastoratsmöten med ett 50-tal anställda äger rum en gång i månaden. Områdesmöten äger rum med regelbundenhet däremellan.

Som komminister i Häverö-Edebo församling har du sedvanliga prästuppgifter, hembesök, själavård, gudstjänster och kyrkliga handlingar. Det finns ett rikt gudstjänst- och musikliv liksom barn och ungdomsarbete, komministern är konfirmandansvarig präst och samarbetar med pedagog och övriga i barn- och ungdomslaget. Diakonal verksamhet finns i alla åldrar och intresset av integrationsfrågor ligger oss varmt om hjärtat och är alltid en del av verksamheten.

Om du har det intresset, finns det möjlighet att leda pilgrimsvandringar i församlingen och i pastoratet.

Vi eftersträvar en god arbetsmiljö, friskvårdsbidrag på 2900 kr/år, frukt på arbetsplatsen, två prästskjortor/år, tjänstgöring varannan helg, vilket innebär att du vanligtvis är ledig varannan helg, med undantag av storhelger. Om du önskar finns det möjlighet att ha en förberedelsedag i veckan hemifrån.

Vi ser gärna manliga som kvinnliga sökanden till vår ledigförklarade komministertjänst.
Körkort och tillgång till bil är en nödvändighet för tjänsten.

Ansökan: CV och meritförteckning oss tillhanda senast 2019-06-15 roslagensvastra.pastorat@svenskakyrkan.se

Intervjuer: Kommer att äga rum ca vecka 33 och 34

 

Upplysningar om tjänsten:
Kyrkoherde Helén Uddén, tel. 0175- 748 01

Facklig kontaktperson:
Kyrk-A: Kajsa Berg tel. 073- 930 59 26

 

 

 

Komministertjänst Rimbo 100 % tillsvidareanställning
Tjänstestället är i Kyrkans hus i Rimbo.
Du tjänstgör i första hand i Rimbo, Gottröra, Närtuna och Fasterna församlingar, tjänstgöring kan vid semester, ledighet och vid behov förekomma i övriga delar av pastoratet.

Församlingsherden i Rimbo är din närmsta chef och du kommer att ingå i det arbetslaget tillsammans med andra medarbetare. Gemensamma pastoratsmöten med ett 50-tal anställda äger rum en gång i månaden. Områdesmöten äger rum med regelbundenhet däremellan.

Som komminister har du sedvanliga prästuppgifter, hembesök, själavård, gudstjänster och kyrkliga handlingar. Det finns ett rikt gudstjänst- och musikliv liksom barn och ungdomsarbete, komministern är konfirmandansvarig präst och samarbetar med pedagog och övriga i barn- och ungdomslaget.   

Diakonal verksamhet och intresset av integrationsfrågor ligger oss varmt om hjärtat.

Vi eftersträvar en god arbetsmiljö, friskvårdsbidrag på 2900 kr/år, frukt på arbetsplatsen, två prästskjortor/år, tjänstgöring varannan helg, vilket innebär att du vanligtvis är ledig varannan helg, med undantag av storhelger. Om du önskar finns det möjlighet att ha en förberedelsedag i veckan hemifrån.

Om du har det intresset, finns det möjlighet att leda pilgrimsvandringar i församlingen och i pastoratet.

Vi ser gärna manliga som kvinnliga sökanden till vår ledigförklarade komministertjänst.
Körkort och tillgång till bil är en nödvändighet för tjänsten.

 

Ansökan: CV och meritförteckning oss tillhanda senast 2019-06-15 roslagensvastra.pastorat@svenskakyrkan.se

Intervjuer: Kommer att äga rum ca vecka 33 och 34

 

Upplysningar om tjänsten:
Församlingsherde Karin Egebjer, tel. 0175-755 74
Kyrkoherde Helén Uddén, tel. 0175-748 01

Facklig kontaktperson:
Kyrk-A: Kajsa Berg tel. 073- 930 59 26