Foto: Pixabay

Gudstjänster och andakter i radio och TV

Har du inte möjlighet att komma till våra kyrkor och fira gudstjänst kan du ändå ta del i gudstjänstlivet genom radio och tv

Sveriges radio P1
Morgonandakt –  varje vardag kl 05.45

Tankar för dagen – varje vardag kl 06.25

Helgsmål – varje lördag kl 18.00

Gudstjänsten – live varje söndag kl 11.00

Gudstjänster i Sveriges Radio
https://sverigesradio.se/gudstjansten


Sveriges Television SVT1
Helgmålsringning Lördagar 17:50  


Sveriges Television SVT 2

Gudstjänst – varje söndag kl 10.00

Gudstjänster på SVT Play 
https://www.svtplay.se/gudstjanst