Förlorad och återfunnen

Församlingsherde Andreas Wejderstam berättar om söndagens tema.