Livet tar underliga vägar ibland
Foto: Alex o Martin

Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill möta dig just där du befinner dig. Vi erbjuder terapeutiska samtal i lugn, avskild miljö för dig som upplever någon form av samlevnadsproblem. Du måste inte vara troende för att få hjälp.

Samtal kan läka relationer Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som har problem i någon av dina nära relationer. Det kan handla om såväl parrelationer som relationen till barn, föräldrar eller andra närstående. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Svenska kyrkans familjerådgivning är en del av församlingens diakonala arbete och ett samarbete med Norrtälje/Malsta församling. Det är ett sätt att visa på kyrkans omsorg om människor som har svårigheter i sina nära relationer och som på olika sätt hamnat i livskris, det är ett uttryck för det kristna kärleksbudskapet.

Kontakten kan variera från ett till en serie samtal. En och en halv timme avsätts för två personer, en timme för individuellt besök.

Sträng sekretess gäller
Inga journaler förs och den som önskar kan vara anonym.

Information och tidsbeställning; 0176-774 37 (aktuell telefontid anges av telefonsvararen)
Anna Nyström, Socionom och Familjerådgivare. 

Svenska kyrkans Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill möta dig just där du befinner dig. Vi erbjuder terapeutiska samtal i lugn, avskild miljö för dig som upplever någon form av samlevnadsproblem.

Vi vänder oss till par, enskilda och familjer som på olika sätt har svårigheter i sina nära relationer.

Familjerådgivningen erbjuder:
- Möjlighet att bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar
- Hjälp med att återupprätta en avstannad dialog
- Möjlighet att förstå och uttrycka egan känslor och behov - och på motsvarande sätt lyssna och förstå sin partner.

Familjerådgivningen är öppen för alla och erbjuder genom det professionella samtalet en plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning under tystnadsplikt och sekretess.
Fokus är på relationsbearbetning, men vi har också kunskap att möta tros-och livsåskådningsfrågor som kan aktualiseras i samband med relationsproblem.

Hur kan problemen se ut?

• Vår kommunikation fungerar inte
• Vi bråkar hela tiden
• Vi har tappat lusten, och det sexuella samlivet känns inte bra
• Skilsmässa
• Styvfamiljsproblematik
• Otrohet i relationen
• Krisreaktioner av olika slag

Kyrkan finns med i familjernas livscykel från födelse och dop, i konfirmation, vigsel, till livets slut och begravning, då är det en styrka att som församling också kunna erbjuda hjälp då ”livet inte blir som vi har tänkt oss”, då vi drabbas av kriser av olika slag.