Foto: Magnus Aronsson IKON

Din församlings framtid i Roslagens västra pastorat

1. Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandatperiod?

Mera aktiviteter i kyrkan. Försöka få flera att känna sig hemma i församlingen Öppna upp våra kyrkor

2. Vilken är nomineringsgruppens favoritpsalm?

Va inte rädd!! Tycker vi är en fin psalm

3. Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

Försöka göra kyrkan lite mer passande för dagens människor 

4. Vilken är gruppens  profilfråga i pastoratet?

Gudstjänsterna kanske kan bli lättare texter.
Inte så stelt mera passande till människan i dag

5. Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för pastoratsborna i vårt pastorat?

Visa upp oss i media med vad vi gör och kan göra. Låta  samhället få komma med önskemål kanske låta dem känna att de kan påverka oss.
Profil= vara öppen lyssna stödja våga förändra så att vi blir en mötesplats för alla.
Det skall kännas naturligt för människan att komma till oss.

6. Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

Gruppen har inte svarat på frågan.

KONTAKTPERSON

Marianne Lindqvist
073-536 95 81