Prästen Ingileif står framför en stor ljusbärare i form av en Frälsarkrans.

Det levande ordet

Församlingsherde Ingileif Malmberg delar sina tankar inför kommande söndag.