Foto: Magnus Aronsson IKON

Borgerligt alternativ

1.  Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandatperiod?

Församlingarnas roll och status. Samarbete med andra verksamheter som hembygsgårdar, musikskolan. Även hanteringen av övergivna gravstenar är en viktig fråga, om inte annat ur kulturhistorisk synpunkt.

2.  Vilka är nomineringsgruppens favoritpsalmer?

Tryggare kan ingen vara, den blomstertid nu kommer, gläns över sjö och strand

3.  Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

Stärka församlingarnas roll, vara en öppen, omhändertagande, aktiv och populär kyrka. Arbeta för att kyrkan skall behålla sin goda ekonomi genom en bra planering. Värna traditioner och kulturarv.

 

4. Vilken är gruppens  profilfråga i pastoratet?

Lyfta fram församlingarnas betydelse. Ha en ekonmi i balans. Stödja den diakonala verksamheten.  Satsa  på att utveckla musik i kyrkan. Motverka centralisering och onödig administration. Arbeta för att kyrkan är öppen i alla avseenden

 

5. Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för de som bor och vistas i vårt pastorat?

Tillföra gudstjänsten mer underhållande inslag, genom körsång, musik, inslag av religionshistoria. Låta prästen tala om något i kyrkan, som målningarna i Rimbo kyrka, skåpet med kyrkliga inventarier i Närtuna kyrka m.m.

6. Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

Arbeta med att öka förståelsen för kyrkan och dess roll i samhället för att öka intresset hos barn, ungdomar, familjer och våra befintliga medlemmar. Detta kan ske genom egna verksamheter, samarbete med andra lokala föreningar, samt via sociala medier.

 

KONTAKTPERSON

Bo Wetterström
073-640 19 02