Foto: Johannes Frandsen

Barnkör i Häverö-Edebo

Är du intresserad av att sjunga i barnkör i Hallstavik?

Vi har kul med musik, sång, dans och rytminstrument.
Det är vi själva som skapar musiken!   

Alla barn i åldrarna 6 - 9 år är välkomna!

Körledare: Marie Arnesdotter
Marie svarar gärna på frågor på telefon 0175-250 73 eller maila
marie.arnesdotter@svenskakyrkan.se

Välkommen!