Vill du träna svenska? Do you want to practice Swedish?

Välkommen till digitalt språkkafé! Welcome to digital language café!

Anmäl dej till ett eller fler tillfällen via mejl till
anna.rydberg.nilsson@svenskakyrkan.se eller ring 0176-774 95.
Max 8 deltagare/tillfälle.
Vi skickar en länk till din e-postadress. Du behöver en dator med
kamera, surfplatta eller mobil och internetuppkoppling.
Välkommen!

 

 

Sign up for one or more occasions via email to
anna.rydberg.nilsson@svenskakyrkan.se or call 0176-774 95.
Maximum 8 participants per occasion.
We will send a link to your e-mail address. You need a computer
with a camera, tablet or mobile and an internet connection.
Welcome!

 

Arr: Biblioteken i Norrtälje, Norrtälje-Malsta församling och Senus