Skogen vandrar i mig

Trösterika citat, dikter och fotografier

Hur kan kyrkans altare och naturens katedraler höra ihop? 
Kan naturen förmedla kristen tro i kraft av sig själv? Vem var Sadhu Sundar Singh? 
Under Allhelgonahelgen ger Roslagens östra pastorat ut skriften ”Skogen vandrar i mig”. Skriften är en gåva till alla som vill ta emot citat, fotografier och dikter till tröst. 
Välkommen att hämta ditt exemplar i din församling! 
Mika Wallander, kyrkoherde i Roslagens östra pastorat 

Om du inte har möjlighet att hämta till exemplar av skriften så kan du läsa den här!

Skogen vandrar i mig