Foto: Magnus Aronson/IKON

Roslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl och Lohäradkonfirmander

För dig som vill träffas på helger! 

Roslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl och Lohäradkonfirmander
(helggrupp)
För dig som vill träffas på helger! 
Träffas 1 helgdag/månad 11:00-16:30
En helg i amband med läger.
Plats: olika platser
Kontakt: Josefin Blom Lugn, barn&ungdomsledare, 0730707182, 
josefin.blom.lugn@svenskakyrkan.se