Foto: Susanna Alstermark

Rådmansökonfirmander

För dig som vill träffas på vardagar! 

Rådmansökonfirmander
(veckogrupp) 
För dig som vill träffas på vardagar! 

Att vara med i en konfirmandgrupp innebär att man får tillfälle att prata om livsfrågor och kristen tro. Du är med och bestämmer vad vi ska prata om och vi har roligt! Vi träffas i Rådmansö församlingshem, bredvid Rådmansö kyrka, på tisdagar efter skolan med början tisdagen den 22 september. Träffarna är mellan kl 16.30 – 19.00. Vi börjar alltid med att äta något tillsammans. Konfirmation prel. i maj 2021. Vi kan hjälpa till med skjuts om det behövs!

Informationsmöte för konfirmander och föräldrar tisdagen den 15 september kl 19.00 i Rådmansö församlingshem.

Träffas tisdagar 16:30-19:00
Plats: Rådmansö kyrka
Kontakt: Clas Elgbro, församlingspedagog
073-024 50 24, clas.elgbro@svenskakyrkan.se