Meny

Pilgrimsvandring

Är du intresserad av att pilgrimsvandra? Då kan du följa med Roslagens östra pastorats kyrkoherde Mika Wallander när hon vandrar mellan de 19 kyrkorna som finns i pastoratet.

Bild: Ill. Lena Stennemark

PILGRIMSVANDRINGAR 

Vi vandrar mellan de 19 kyrkorna som finns i Roslagens östra pastorat. Alla är välkomna att delta på våra pilgrimsvandringar. 

Nästa pilgrimsvandring med Pilgrim Roslagen är i höst. Mer information kommer inom kort.

Se aktuell information på Pilgrim Roslagens Facebook-sida:
https://www.facebook.com/pilgrimroslagen/ 


ESTUNA-SÖDERBYKARLS FÖRSAMLING

Estuna-Söderbykarls församling samarbetar med ”Pilgrimer i Roslagen” och har sedan 2005 en aktiv grupp som regelbundet pilgrimsvandrar. Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Barbro Strid 0176 - 765 33. 

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Vandrarens sju nyckelord är:
Långsamhet, Frihet, Enkelhet, Bekymmerslöshet, Tystnad, Delande, Andlighet.

Dessa är viktiga oavsett om vandringen är en dag, vecka eller hela livet, livsvandringen.

Att packa sin ryggsäck för en vandring och fundera kring hur mycket man behöver ha med sig. Allt ska bäras. Vad kan jag avvara? Det kan vara svåra beslut att fatta ibland. Men att få möjlighet att släppa tid och rum, lämna göranden och måsten hemma, kan kännas ovant men ändå befriande.

Vandringen består av en timmes vandring för att sedan ta en rast. Något ord på vägen, för att sedan fortsätta vandringen. Ibland i tystnad enskilt och ibland under samtal med tillfälle för delande och gemenskap. Tillsammans blir det en inre och yttre vandring. Ibland är inte målet det viktigaste utan vägen. Kartan är klar när jag gått den och det finns bara det outforskade kvar. Att lämna något bakom sig och möta något nytt är spännande.

Vill du veta mer, kontakta:
Lars-Åke Johansson 0176-524 11,
e-post: lars-ake.johansson@svenskakyrkan.se
Camilla Karlsson 0176-524 15,
e-post: camilla.karlsson@svenskakyrkan.se

http://pilgrimer-i-roslagen.blogspot.com