Foto: Lars Lindgren

Öppen kyrka

Välkommen att besöka våra kyrkor i sommar!

Utöver tiderna som presenteras här kan kyrkan även vara öppen i samband med gudstjänster och förrättningar.

Välkommen att sitta ner en stund i det vackra kyrkorummet för en stund avkoppling eller enskild andakt.

Arholma kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar. Ta passbåten eller så har du egen båt och kliv i land, vandra upp till kyrkan och njut av utsikten över havet. Gå in i kyrkan och glöm inte att skriva i gästboken.

Blidö kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 11-15 juli kl 11.00-15.00. I kyrkan finns bland annat ett votivskepp, en fregatt från omkring 1600-1650, som efter omsorgsfull konservering finns upphängd i kyrkan. En vacker och sällsynt sak.

Björkö-Arholma kyrka

Kyrkan är öppen på onsdagar 29 juni-3 augusti kl 12.00-15.00. Gör ett besök i den vackra kyrkan med kormålningen av Harald Lindberg. Välkommen att titta på den vackra kyrkan, sitt ner i stillhet, tänd ett ljus. Församlingen bjuder på fika.

Estuna kyrka

Kyrkan är öppen måndagar-fredagar 11-29 juli, kl 11.00-15.30. Den 14 och 28 juli andakt kl 14.00. Kaffeservering.
Här finner du bland annat ett rikt skulpterat altare, altarring och bänkar som är ett arbete utfört av norrtäljesnickaren N.J. Dahlström 1764. 
Den 12 och 13 juli är det visning av de kyrkliga inventarierna och textilierna.

Frötuna kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 9.00-15.00. Frötuna kyrka är pastoratets ­äldsta kyrka, den äldsta delen är uppförd under 1100-talet.

Länna kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 25-29 juli kl 12.00-15.00, kaffeservering. Tisdag 26 juli kl 12.00 lunchandakt med Clara Lundén och fredag 29 juli kl 12.00 mässa. Varje dag är det även lunchkonsert, se mer info på sidorna om sommarmusiken här (klickbar länk)

Norrtälje kyrka

Öppen måndag-fredag kl 9.00-15.00, lördagar-söndagar kl 10.00-15.00. Kyrkan ligger i de centrala delarna av Norrtälje.

Riala kyrka och prästgård

Under vecka 29 den 19-22 juli kommer Riala kyrka och klockstapel att vara öppen kl 12.00-15.00 varje dag. Förutom att visa vår vackra kyrka och dess kulturskatter så kommer vi även att ha ett program under veckan, hela programmet är ännu ej klart men det kommer att avslutas den 22 juli med Ola Pettersson som framför Evert Taube-sommar. Mer detaljerat program kommer att presenteras senare. I samband med kyrkans öppet hus så kommer det att finnas kaffeservering i Prästgården.

Rådmansö kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 9.00-15.00. Måndag-torsdag 18-21 juli samt 25-28 juli kl 13-15 samt södag 24 juli kl 13.00-15.00 är kyrkan bemannad. 
På kyrkogården finns en timrad röd stiglucka, dvs överbyggd port genom kyrkogårdsmuren. Den uppfördes 1770 när kyrkogården anlades och tjänstgjorde även som bårhus. Byggnaden är en av få bevarade knuttimrade stigluckor i landet.

Singö kyrka

Kyrkan är öppen på måndagar 27 juni-1 augusti kl 12.00-15.00.
Under vecka 27 och 28 kommer kyrkan vara öppen måndag-fredag kl 11.00-16.00. Andakt kl 12.00.
Ta en extra titt på det magnifika altarskåpet som är tillverkat i Lübeck på 1490-talet och har funnits i kyrkan sedan 1761. Skåpet är en gåva från grannförsamlingen i Harg.

Söderbykarls kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 11-29 juli, kl 11.00-15.30. 21 juli andakt kl 14.00. Kaffeservering.
I kyrkans finns välbevarade kalkmålningar som bland annat illustrerar trosbekännelsen, Fader vår och Ave ­Maria samt de sju huvudsynderna.
Den 19 och 20 juli är det visning av de kyrkliga inventarierna och textilierna.

Väddö kyrka

Kyrkan är öppen på tisdagar 28 juni-2 augusti kl 12.00-15.00. Vid besöket titta gärna på kyrkans äldstaföremål - dopfuntsfoten. Den är av gotländsk kalksten och utförd omkring 1300. Välkommen att titta på den vackra kyrkan, sitt ner i stillhet, tänd ett ljus. Församlingen bjuder på fika.

Vätö kyrka

Öppen kyrka 11-29 juli,  måndag till fredag kl 11.00-16.00. Kaffeservering av sommararbetande ungdomar.
Kyrkan ligger vackert belägen vid Vätösundet. Vackra senmedeltida kalkmålningar, troligen utförda av någon i ­Albertus Pictors ”skola”.

 

 

Ev. ändringar kan ske.