Foto: Lars Lindgren

Öppen kyrka

Välkommen att besöka våra kyrkor i sommar!

Utöver tiderna som presenteras här kan kyrkan även vara öppen i samband med gudstjänster och förrättningar.

Välkommen att sitta ner en stund i det vackra kyrkorummet för en stund avkoppling eller enskild andakt.

Arholma kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar. Ta passbåten eller så har du egen båt och kliv i land,
vandra upp till kyrkan och njut av utsikten över havet. Gå in i kyrkan och glöm inte
att skriva i gästboken.

Blidö kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 12-16 juli kl 11.00-15.00.
Här kan du se det gamla ljudtaket från den tidigare predikstolen som satt i det forna träkapellet på 1600-talet. Den hittades i spillror i klocktornet och sattes varsamt ihop och finns nu att se i den nya kyrkan

Björkö-Arholma kyrka

Kyrkan är öppen på onsdagar 30 juni - 11 augusti kl 12.00-15.00.
Gör ett besök i den vackra kyrkan med kormålningen av Harald Lindberg.

Vad händer under klockstapeln efter kl 15 vid Björkö-Arholma kyrka?
30 juni
Björkö musiksällskap spelar
21 juli Jerker Persson kåserar över vad som stått i tidningarna om Björkö sedan 1700-talet.
11 augusti Sommaravslutning
För mer information, hör av dig till församlingspedagog Camilla Karlsson 072-517 24 15. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Estuna kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 5-23 juli kl 11.00-15.00. Här finner du bland annat ett rikt skulpterat altare, altarring och bänkar som är ett arbete utfört av norrtäljesnickaren N.J. Dahlström 1764.

Frötuna kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 9.00-15.00.
Frötuna kyrka är pastoratets äldsta kyrka och den äldsta delen är uppförd under 1100-talet.

Grisslehamns kapell

Vägkyrka vecka 29-31.
Öppen måndag-fredag kl 10.00-15.00.

Länna kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 26-30 juli kl. 12.00-15.00.
På onsdagen kl 12.00 är det lunchmusik i kyrkan med Norrtälje Vokalkvartett. Se mer information under Sommarmusik (klickbar länk).

Norrtälje kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 9.00-15.00, lördagar-söndagar kl 10.00-15.00.
Under vecka 29-32 finns möjlighet till guidning i kyrkan.
Andakt firas 12.00.
Kyrkan ligger i de centrala delarna av Norrtälje. Kyrkan uppfördes 1726 och sägs ha varit den första kyrkan i Sverige som fick elektriskt ljus. Detta skedde 1902 då det, till julen, installerades 202 klara lampor.

Riala kyrka och prästgård

Kyrkan är öppen tisdag-lördag 20-24 juli kl 12.00-15.00.
Middagsbön kl 12.00.
Värdar finns på plats och kan berätta om kyrkans historia och intressanta inventarier.
Några dagar hålls klockstapeln öppen.
Kyrkråttor har gömt sig lite här och där i kyrlan, så välkomna alla barn att leta efter dem!
I Prästgårdsparken finns mediationsstiden ”Frälsarkransen”.
Veckan avslutas 25 juli kl 11.00 med friluftsgudstjänst i parken.

Rådmansö kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 9.00-15.00.
På kyrkogården finns en timrad röd stiglucka, dvs överbyggd port genom kyrkogårdsmuren. Den uppfördes 1770 när kyrkogården anlades och tjänstgjorde även som bårhus. Byggnaden är en av få bevarade knuttimrade stigluckor i landet.
Idag finns en fotoutställning, ”Rådmansö förr”, i byggnaden.

Singö kyrka

Kyrkan är öppen på måndagar 28 juni - 2 augusti kl 12.00-15.00.
Ta en extra titt på det magnifika altarslåpet som är tillverkat i Lübeck på 1490-talet och har funnits i kyrkan sedan 1761, då det skänktes från grannförsamlingen i Harg.

Söderbykarls kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 5-23 juli kl 11.00-15.00.
I kyrkan finns välbevarade kalkmålningar som bland annat illustrerar trosbekännelsen, Fader vår och Ave Maria samt de sju huvudsynderna.

Väddö kyrka

Kyrkan är öppen tisdagar 29 juni-3 augusti kl 12.00-15.00.
Vid besöket, titta gärna på kyrkans äldsta föremål – dopfuntsfolen. Den är gjord av gotländsk kalksten och utförd omkring 1300.

Vätö kyrka

Kyrkan är öppen måndag-fredag 5-23 juli kl 11.00-16.00.
Kyrkan ligger vackert belägen vid Vätösundet. Där kan du se vackra senmedeltida kalkmålningar, troligen utförda av någon i Albertus Pictors ”skola”.

 

 

Ev. ändringar kan ske.