Foto: Magnus Aronson/IKON

Kristen djupmeditation

Meditation har blivit en uppskattad metod att uppnå balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet och är för många en verksam metod för stresshantering.

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Varje tisdag kl 19.00 hålls kristen djupmeditation enligt Za-Zen-metoden.
Meditationen inleds med en kort stående avspänning. Vi mediterar i tjugo minuter, går en meditativ gång för att röra på oss och de som vill fortsätter att meditera ytterligare tjugo minuter.

Za-Zen är en meditationsform som kommer från Japan och betyder att sitta sig till inre stillhet. Stor vikt läggs vid sittställningen, andningen och förhållningssättet till tankarna.

Välkomna till en stund av stillhet i kyrkorummets vackra miljö.

Om du inte har mediterat tidigare, kom i god tid för att få information av meditationsledaren.

Tid: Tisdagar 19.00  
Plats: Norrtälje kyrka
Ingång genom kyrkporten (ej sakristian)

Meditationsledare: Anna Nyström, 0176-774 37.