Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Roslagens östra pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 4, 76130 Norrtälje Postadress: Box 15, 76121 Norrtälje Telefon:+46(176)79900 E-post till Roslagens östra pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation

Konfirmandtiden är en möjlighet att tillsammans med andra få dela tankar och funderingar om livet och om kristen tro.

Gemenskap, familjen, kärlek, tro, livets mysterier, vänskap, döden, bekräftelse, identitet...

Är detta saker du tycker är viktiga och funderar på??
Anmäl dig då till konfirmandåret i vårt pastorat!

Här får du tillsammans med vuxna och andra ungdomar samtala om och söka svar på de stora frågorna om livet, döden, Gud, kyrkan, om vem Jesus är och vad han vill oss.
Med ord, bild, musik och drama vill vi vara en samtalspartner, någon som vandrar med dig under en period i ditt liv och hjälper var och en att hitta sitt sätt att uttrycka en egen tro.
Vi i Svenska Kyrkan har inte svar på allt.
Men vi har stor erfarenhet av att samtala om livsfrågor och kristen tro.

Alla som vill kan delta även om man i förväg inte vet om man vill bli konfirmerad eller inte. Är man inte döpt innan kan man välja att bli det under konfirmationstiden.

KONFIRMANDÅRET 2019-2020
Det finns flera olika grupper att anmäla sig till:

Väddö församling
Konfirmandgrupp med pilgrimstema
Träffar:  Ca en helg i månaden (lördag och söndag).
Start söndag 6 oktober vid mässan kl. 11.00 i Väddö kyrka.
Plats: Församlingsgården i Älmsta
Läger: På påsklovet 2020.
Konfirmation: 9-10 maj i Väddö kyrka
Kontakt: Kristina Pettersson 073-085 29 22,
kristina.b.pettersson@svenskakyrkan.se

Roslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl, Lohärads församlingar
Konfirmandgrupp Helger
Träffar: En söndag i månaden
Start torsdag 12 september i samband med "Gud och spagetti" i Roslagsbro
Plats: Roslagsbro och Vätö
Läger: På KFUM Alnäs i oktober och på Lemböte lägergård på Åland i februari.
Konfirmation: 9-10 maj i någon av församlingarnas kyrkor
Kontakt: Josefin Blom Lugn 073-070 71 82
josefin.blom.lugn@svenskakyrkan.se

Norrtälje-Malsta församling
Konfirmandgrupp Vardagar
Träffar: Varannan onsdag, från 25 september
Upptaktsträff 22 september kl 18.00 i samband med gudstjänst
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Läger: 4-7 januari
Konfirmation: 3 maj kl 14.00 i Norrtälje kyrka
Kontakt: Vicki Kipler 072-526 47 87
victoria.kipler@svenskakyrkan.se

Konfirmandgrupp Sommar
Träffar: Vi träffas några gånger under vårterminen.
Upptaktsträff 26 januari i samband med gudstjänst
Plats: Mariagården i Norrtälje
Läger: Dagläger 22-24 juni, läger med övernattning i Undersvik 26-30 juni, dagläger 2-3 juli
Konfirmation: 5 juli kl 14.00 i Norrtälje kyrka
Kontakt: Vicki Kipler 072-526 47 87
victoria.kipler@svenskakyrkan.se

Konfirmandgrupp Ungdomar med funktionsvariationer
Träffar: Vi träffas några gånger under vårterminen, därefter dagläger i början av sommaren. Upptaktsträff 26 januari
Plats: Mariagården i Norrtälje
Läger: Dagläger vecka 26
Konfirmation: 28 juni kl 14.00 i Norrtälje kyrka
Kontakt: Eva Romar-Heimdahl, tel 0176-774 44, 076-261 49 02
eva.romar-heimdahl@svenskakyrkan.se

Rådmansö och Frötuna församlingar
Konfirmandgrupp Vardagar
Träffar: Varannan torsdag.
Upptaktsträff 5 september kl 18.00 i Frötunagården
Plats: Frötunagården
Läger: Bestäms senare
Konfirmation: 10 maj kl 11.00 i Rådmansö kyrka
Kontakt: Tobias Johannesson, tel 070-650 61 13
tobias.johannesson@svenskakyrkan.se

Länna, Blidö och Riala församlingar
Konfirmandgrupp Fjäll och Sjö
Träffar: En helg i månaden med start 22 september
Plats: Vi träffas vanligtvis i Rosenlundskyrkan, Bergshamra
Läger: Ett fjälläger i mars och ett sommarläger med sjötema vecka 26
Konfirmation: 28 juni kl 11.00 i Blidö kyrka
Kontakt: Anders Elvin 072-532 79 74 (kontakt)
anders.elvin@svenskakyrkan.se
Emelie Harning 072-240 29 94 (anmälan)
emelie.harning@svenskakyrkan.se

Vi ser fram emot att träffa dig i höst! Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

KONTAKTPERSON

Andreas Brand, församlings- och ungdomspräst
Tel: 0176-774 45
E-post: andreas.brand@svenskakyrkan.se

Webbanmälan - Konfirmation 2019-2020

Här kan du anmäla dig till att bli konfirmand i Roslagens östra pastorat 2019-2020

Är döpt?

Konfirmandgrupp med pilgrimstema, Väddö församling/Konfirmandgrupp på helger, Roslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl, Lohärads församlingar/Konfirmandgrupp på vardagar, Norrtälje-Malsta församling/Konfirmandgrupp Sommar, Norrtälje-Malsta församling/Konfirmandgrupp - ungdomar i behov av särskilt stöd, Norrtälje-Malsta församling/Konfirmandgrupp på vardagar, Rådmansö och Frötuna församlingar/Konfirmandgrupp - Fjäll och Sjö, Länna, Blidö och Riala församlingar.