Foto: Alex Giacomini

Konfa 2021-2022

Konfirmationen är en möjlighet att, tillsammans med andra, få dela tankar och funderingar om livet och om kristen tro.

Mer information om kommande konfagrupper kommer snart.