Foto: Per Carlsson

Gudstjänster och öppen kyrka

Här hittar du information om andakter, gudstjänster, konserter i Roslagens östra pastorat

12 augusti-18 augusti 2022


14/8 Nionde söndagen efter trefaldighet – Dagens rubrik: Goda förvaltare

BLIDÖ FÖRSAMLING

Blidö kyrka

Sön 18.00 Musikgudstjänst. Sommarmusik med Trio con Brio. Carina Cederwall – flöjt och sång, Stig Andersson – piano och sång, Jan Holmgren – oboe, engelskt horn och sång. Präst Anders Elvin, musiker Thomas Sving

ESTUNA-SÖDERBYKARLS FÖRSAMLING

Estuna bygdegård

Sön 11.00 Gudstjänst. Präst Fredrik Ekström, musiker Barbro Strid. Bygdegårdsföreningen serverar kaffe.

Estuna kyrka

Tor 19.00 Musik i sommarkväll. ”Orgelafton” med Sven-Olof Ray. Präst Fredrik Ekström, musiker John Emanuelsson.
Kyrkan öppen: mån-fre kl. 09.00-15.00

FRÖTUNA FÖRSAMLING

Frötunagården

Tor 10.00-12.00 Café Frötunagården

Frötuna kyrka

Tis 19.00 Musik i sommarkväll. Orgelkonsert med Alma Faxén som spelar svensk folkmusik, J.S. Bachs första cellosvit i eget arrangemang för orgelpedal samt musik av Wagner, Olsson och Idenstam. Präst Tobias Johannesson, musiker Christina Wermelin Elgbro.
Kyrkan öppen: mån-fre kl. 09.00-15.00

Stubboda

Sön 14.00 Friluftsgudstjänst hos Birgitta och Gillis Mattson, Stubboda 46, Spilllersboda. Präst Jakob Bäcklund, musiker Christina Wermelin Elgbro. Medtag kaffekorg och något att sitta på.

LOHÄRADS FÖRSAMLING

Lohärads kyrka

Lör 17.00 Gudstjänst/Loskälva spelmansstämma. Loskälva spelmansstämma avslutas i Lohärads kyrka. ”Milsvida - kvinnokören och spelkvinnorna”, folkmusikgruppen ”Ljus och lykta” samt riksspelmannen Einar Zethelius – nyckelharpa. Präst Fredrik Ekström, musiker Eva Zethelius.

LÄNNA FÖRSAMLING

Rosenlundskyrkan

Sön 11.00 Lekmannaledd gudstjänst EFS. Emma-Lill Hector.

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING 

Mariagården

Tors 12.00 Andakt. Präst Henok Ghebrai. Kaffe och smörgås i Café Marta efteråt.

Markuskyrkan

Sön 18.00 Sommarkväll i Markus. Karin Jacobsson – sång, Anna Törne – flöjt, Peter Haegermark – piano och orgel. Präst Henok Ghebrai.

Norrtälje kyrka

Sön 11.00 Högmässa. Präst Henok Ghebrai, musiker Peter Haegermark.
Kyrkan öppen: mån-fre kl. 09.00-15.00

RIALA FÖRSAMLING

Riala kyrka

Sön 11.00 Mässa. Präst Anders Elvin, musiker Thomas Sving.

ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING

Roslagsbro kyrka

Sön 14.00 Gudstjänst. Präst Fredrik Ekström, musiker Barbro Strid.
Kyrkan öppen: mån-fre kl. 09.00-15.00

RÅDMANSÖ FÖRSAMLING

Rådmansö kyrka

Sön 11.00 Högmässa. Präst Jakob Bäcklund, musiker Christina Wermelin Elgbro.
Kyrkan öppen: mån-fre kl 09.00-15.00

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Arholma kyrka

Lör 18.00 Sommarkonsert med andakt. ”Evert Taube i våra hjärtan”. Lennart Fransson – recitation, Anders Bromander – flygel och dragspel, Anders Grotherus – basfiol och sång, Anna Karin Nytell-Oldeberg – sång.

Björkö-Arholma kyrka

Sön 11.00 Mässa. Präst Sven Thidevall, musiker Axelina Lindholm
16.00 Sommarkonsert med andakt. ”Saltstänkta klanger från vår svenska visskatt blandat med festmusik”. Instrumentalensemblen Trio de lux, Erik Sunnerstam – flöjt, Marie-Louise Sjöberg – violin, Lena Müller – cello. Andakt Axelina Lindholm

Singö kyrka

Lör 18.00 Sommarkonsert med andakt. ”Saltstänkta klanger från vår svenska visskatt blandat med festmusik”. Instrumentalensemblen Trio de lux, Erik Sunnerstam - flöjt, Marie-Louise Sjöberg - violin, Lena Müller - cello. Andakt Axelina Lindholm

Väddö församlingsgård

Mån 15.00 Våffelcafé. Våfflor och samtal om aktuella bibeltexter med teolog Lars Thillman. Ingen föranmälan.

Väddö kyrka

Ons 18.00 Sommarkonsert med andakt. Filip Jers – munspel, Emil Ernebro – gitarr spelar musik från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60–70-talet och svenska visor. Anna Ortner, präst.
Kyrkan öppen: mån-fre kl 09.00-15.00

 

Med reservation för eventuella ändringar. Se aktuell kalender på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat