Foto: Magnus Aronson/IKON

GK - Goda kamrater

Gk – goda kamrater är en fritidsgrupp för barn och ungdomar i skolåldern, med särskilda behov.

Vår barn- och ungdomsverksamhet pausar sin verksamhet tillsvidare.


NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING


GK är en verksamhet där alla är och får känna sig välkomna på sina egna villkor. Självklart , egentligen, men så ser det inte riktigt ut i vårt samhälle ändå. Spontaniteten, direktheten och värmen i vår grupp ger mycket för oss som håller i gruppen. Mycket av det vi gör handlar om igenkännandets glädje samtidigt som vi lär oss något nytt hela tiden, så roligt!

Tid: Torsdagar 15.00
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Eva Romar-Heimdahl, tel 0176-774 44.
eva.romar-heimdahl@svenskakyrkan.se