Foto: Pixabay

Funkiskonfirmander

Ett bra alternativ för dig som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola!

Funkiskonfirmander
(sommargrupp)
Ett bra alternativ för dig som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola!

Vill du gå i en liten konfirmandgrupp med extra stora möjligheter att jobba med behovsanpassad konfirmation? Vill du genom olika upplevelser undersöka kristen tro? Gruppen kan ske i samarbete med ”GK – Goda Kamrater”, församlingens fritidsgrupp för barn och ungdomar i skolåldern, med särskilda behov. Denna konfirmandgrupp är för åldrarna grundskolan årskurs 7 - till gymnasiet årskurs 3.

Träffas: två veckor i juni 2021
Plats: Mariagården i Norrtälje
Anmälan: anmäl dig helst via anmälningsformuläret eller genom sms/mail till ledare
Ledare: Eva Romar-Heimdahl, diakon

Kontakt: Eva Romar-Heimdahl, diakon,
0176-774 44, eva.romar-heimdahl@svenskakyrkan.se