Foto: Susanna Alstermark

Frötunakonfirmander

För dig som vill träffas på vardagar! 

Frötunakonfirmander
(veckogrupp)
För dig som vill träffas på vardagar! 

Att vara med i en konfirmandgrupp innebär att man får tillfälle att prata om livsfrågor och kristen tro. Du är med och bestämmer vad vi ska prata om och vi har roligt! Vi träffas i Frötunagården, bredvid Frötuna kyrka, på torsdagar efter skolan med början torsdagen den 24 september. Träffarna är mellan kl 16.30 – 19.00. Vi börjar alltid med att äta något tillsammans. Konfirmation prel. i maj 2021. 

Informationsmöte för konfirmander och föräldrar torsdagen den 17 september kl 19.00 i Frötunagården.

Träffas torsdagar 16:30-19:00
Plats: Frötuna församlingshem
Kontakt: Clas Elgbro, församlingspedagog
073-024 5024, clas.elgbro@svenskakyrkan.se