Foto: Magnus Aronson/IKON

Församlingsherde

till Väddö församling, 100%

Roslagens östra pastorat söker en ny församlingsherde till Väddö församling då den nuvarande församlingsherden går i pension.

Väddö församling ligger 30 km norr om Norrtälje med Älmsta som centralort. Det är en aktiv och levande ort med låg-, mellan- och högstadieskola, vårdcentral och annan samhällsservice. Samhället är präglat av en stor entreprenörsanda. Församlingen har fem kyrkor och kapell belägna på Singö, Grisslehamn, Björkö, Arholma, Väddö och församlingshemmet finns i Älmsta. 

Väddö passar bra både för den som tycker om skärgårdsliv, natur, fiske och segling och den som vill ta sig in till Stockholm och Uppsala för att arbeta, studera eller ta del av kulturutbudet. Kommunikationerna är utomordentliga. Det tar 30 minuter att åka bil från Norrtälje till Älmsta.

Församlingen har barnverksamhet, konfirmandverksamhet och diakonal verksamhet. Här finns ett väl utvecklat musikliv med barnkör, ungdomskör och tre vuxenkörer. Gudstjänstlivet är normalt sett rikt och levande både på helger och vardagar. Det finns ett stort ideellt engagemang och församlingen har påbörjat ett projekt med syftet att utveckla det ideella arbetet under arbetsnamnet ”Att vara kyrka”.

En viktig del i församlingens verksamhet är ”Väddö Pilgrim”. Här finns en pilgrimsgrupp och många aktiva vandrare.

Församlingsrådet består av förtroendevalda som känner för sin kyrka och deltar i församlingslivet.

Arbetslaget består av komminister, församlingspedagog, fritidsledare, två musiker, församlingsassistent (husmor/diakoni), vaktmästare samt två säsongsvaktmästare.

Församlingsherden leder på kyrkoherdens delegation arbetet i församlingen.

Vi tillämpar provanställning 6 månader.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Kyrkoherde Mika Wallander, tel 0176-774 92
Församlingsrådets ordförande
Sven Söderman, tel 070 -959 76 07
Facklig företrädare: Johan Lautmann, tel 070-9789800

Tillträde: enligt överenskommelse

Mer info: se vår hemsida: www.roslagensostrapastorat.se/vaddoforsamling

Ansökan, märkt ”församlingsherde”, skickas till
Roslagens östra pastorat
Box 15, 761 21 Norrtälje
E-post: roslagensostra.pastorast@svenskakyrkan.se