Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Församlingsherde till Väddö församling, 100%

Roslagens östra pastorat söker en ny församlingsherde till Väddö församling då den nuvarande församlingsherden går i pension den 31 december 2020.

Pastoratet består av tio församlingar och fem arbetsområden som leds av var sin församlingsherde. Kyrkoherden har en ledningsgrupp som består av kyrkoherden, fem församlingsherdar samt fastighetschef, kyrkogårdschef, kanslichef och HR-specialist.

Väddö församling är belägen 30 km norr om Norrtälje med Älmsta som centralort. Det är en aktiv och levande ort med låg-, mellan- och högstadieskola, vårdcentral och annan samhällsservice. Samhället är präglat av en stor entreprenörsanda. Församlingen har fem kyrkor: Singö med sin gamla, fina, timrade kyrka; Grisslehamn med sitt kapell och två timmars båtfärd till Åland; Björkö- Arholma kyrka, känd för sin fantastiska kormålning av Harald Lindberg; Arholma kyrka med sitt vackra kapell samt Väddö kyrka församlingens huvudkyrka som är en stor och ståtlig kyrka. Väddö passar bra både för den som tycker om skärgårdsliv, natur, fiske och segling och den som vill ta sig in till Stockholm och Uppsala för att arbeta, studera eller ta del av kulturutbudet. Kommunikationerna är utomordentliga. Det tar 30 minuter att åka bil från Norrtälje till Älmsta.

Församlingen har väl fungerande verksamheter med barnverksamhet, konfirmandverksamhet och diakonal verksamhet. Här finns ett väl utvecklat musikliv med barnkör, ungdomskör och tre vuxenkörer. Gudstjänstlivet är rikt och levande både på helger och vardagar. Det finns ett stort ideellt engagemang och församlingen har påbörjat ett projekt med syftet att utveckla det ideella arbetet under arbetsnamnet ”Att vara kyrka”.

En viktig del i församlingens verksamhet är ”Väddö Pilgrim”. Här finns en pilgrimsgrupp och många aktiva vandrare.

Församlingsrådet består av förtroendevalda som känner för sin kyrka och deltar i församlingslivet.

Arbetslaget består av komminister, församlingspedagog, fritidsledare, två musiker, församlingsassistent (husmor/diakoni), vaktmästare samt två säsongsvaktmästare.

Församlingsherden leder och fördelar arbetet i församlingen och har tillsammans med församlingsrådet ansvar för att ta fram mål och verksamhetsplaner.

Vi tillämpar provanställning 6 månader.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Kyrkoherde Mika Wallander tel 0176- 77492
Församlingsrådets ordförande tel 070 -9597607
Facklig företrädare: Johan Lautmann 070-9789800

Tillträde: 1 januari 2021 eller efter överenskommelse. 

Ansökan märkt ”Församlingsherde Väddö församling” skickas till:

Roslagens östra pastorat
Box 15
761 21 Norrtälje

eller 

E-post: roslagensostra.pastorast@svenskakyrkan.se 

Sista ansökningsdag: 15 december 2020.