Meny

Begravningsverksamheten

Nedan kan du läsa om begrepp inom begravningsverksamheten

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst oavsett trostillhörighet. Alla har rätt till de tjänster som ingår i begravningsavgiften oavsett inkomst, bostadsort eller ålder.

2019 är begravningsavgiften 25,3 öre per intjänade 100 kronor. Begravningsavgift 2019

 

 

I avgiften ingår

- Gravplats i 25 år
- Gravsättning
- Transporter
- Kremering
- Lokal för förvaring och visning
- Neutral lokal för begravningsceremoni
 

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser.
Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.
Vad ingår i begravningsavgiften? 

Vad gör begravningsombudet?

 

 De tjänster som är utan kostnad i den församling där man är folkbokförd har man också rätt till i en annan församling i Sverige. Man kan också välja vilken kyrkogård man vill bli gravsatt på, under förutsättning att tillgången på gravplatsmark i den valda församlingen medger detta. En gravplats kan vara exempelvis en kistgrav, en urngrav eller plats i minneslund eller askgravlund. Det är viktigt att tänka igenom valet av gravplats och gravsättning. Man får inte flytta en kista eller urna mellan kyrkogårdar när gravsättning en gång har skett. Man får heller inte flytta urna från grav till minneslund. Enligt begravningslagen får man inte skada aska eller stoft, utan man värnar om gravfriden. Det måste finnas särskilda skäl för att huvudmannen för begravningsverksamheten ska medge flyttning.

 

 

Vad får man för kyrkoavgiften?

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar utöver begravningsavgiften också kyrkoavgift. I denna avgift ingår bl a rätt till begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningsgudstjänsten är alltså utöver kyrkoavgiften avgiftsfri för de som tillhör Svenska kyrkan. Detta gäller även om man väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än i hemförsamlingen. Avslutas begravningsgudstjänsten ute på kyrkogården ingår sänkning av kista som en del av begravningsgudstjänsten och bekostas av kyrkoavgiften.

Den som medvetet valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan måste respekteras. Kyrkan utgår då ifrån att man inte vill ha en kyrklig begravning och det är då inte längre en rättighet att begravas enligt Svenska kyrkans ordning. Om den avlidne ändå uttryckt önskemål att få en kyrklig begravning är det kyrkoherden som beslutar om detta får ske. Begravningsgudstjänsten ska i dessa fall bekostas av dödsboet.