Begravningsavgiften

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Vad ingår i avgiften?

 • Bisättning (förvaring av den avlidne fram till begravningen)
 • Upplåtelse av kapell på begravningsplats
 • Kistgrav, urngrav, plats i minnes- eller askgravlund
 • Kremering
 • Gravöppning / gravsättning av kista, urna eller aska
 • Igenfyllning av grav samt iordningsställande av gravplatsen
 • Transporter inom Norrtälje efter bisättning
 • Allmän skötsel kyrkogårdar

Vad ingår inte i avgiften?

 • Kista och eventuell  urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till bisättningslokal/annan ort
 • Extra musik och sång
 • Dödsannons/blommor/förtäring vid minnesstund
 • Gravsten/gravskötsel
 • Boupptäckningskostnaer
 • Begravningsbyråns kostnader