Barn och ungdom

Ida Bergström

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Estuna-Söderbykarl och Lohärads församlingar - föräldraledig, åter sept -21

Emma Pettersson

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Estuna-Söderbykarl och Lohärads församlingar

Anders Hedbom

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Länna, Blidö och Riala församlingar

Ylva-Li Jirsjö

Roslagens östra pastorat

Församlingsassistent Länna, Blidö och Riala församlingar

Vicki Kipler

Roslagens östra pastorat

Dramapedagog Norrtälje-Malsta församling

Fredrik Pettersson

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Norrtälje-Malsta församling

Lena Ramdén

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Norrtälje-Malsta församling

Sophia Sigurdsdotter Roman

Roslagens östra pastorat

Musikpedagog Norrtälje-Malsta församling

Kerstin Zetterlund

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Norrtälje-Malsta församling

Josefin Blom Lugn

Roslagens östra pastorat

Barn- och ungdomsledare Roslagsbro-Vätö

Clas Elgbro

Roslagens östra pastorat

Församlingspedagog Rådmansö och Frötuna församlingar

Marie Feldthusen

Roslagens östra pastorat

Församlingsassistent Rådmansö och Frötuna församlingar

Camilla Karlsson

Roslagens östra pastorat

Pedagog Väddö församling