Foto: Alinute Silzeviciute/Shutterstock

Barn & ungdom

Information om vår barn- och ungdomsverksamhet

På grund av det ökade smittspridningsläget har Sveriges alla biskopar kommit med ett gemensamt uttalande som får konsekvensen att vår barn- och ungdomsverksamhet pausar sin verksamhet.

Alla Öppna förskolor har stängt tillsvidare.

Våra fasta grupper kommer få mer information från respektive ledare.