Sommar, sol och blommor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Aktuella restriktioner: Detta gäller i våra kyrkor

Alla som längtar efter att samlas i en gemenskap och fira gudstjänst är äntligen varmt välkomna och nu får vi vara ännu flera tillsammans! Roslagens östra pastorat följer regeringens och myndigheternas beslut för att minska spridningen av Covid-19. Läs mer här för aktuella riktlinjer.

Vi får, sedan 1 juli 2021, vara högst 300 sittande deltagare inklusive personal. Och detta ser lite olika ut i olika församlingar. Nedan kan du läsa om vad som gäller i just Roslagens östra pastorat.

I Roslagens östra pastorat bidrar vi till minskad smittspridning genom att följa regeringens beslut och även Folkhälsmyndighetens och biskoparna i Svenska kyrkans rekommendationer.

Gudstjänster
Maxantal är högst 300 personer, inklusive tjänstgörande, om vi har anvisade sittplatser. Våra kyrkor tillåter inte upp till 300 personer, då vi samtidigt inte kan efterfölja gällande rekommendationer om lämpligt avstånd på minst 1 meter, så det finns information vid varje kyrka om antal tillåtna personer.
Familjer om max åtta (8) personer sitta tillsammans och vi kan då räkna en familj som en (1) deltagare, så länge vi inte är fler än 300 personer totalt.
Detta gäller även begravningsgudstjänster, minnesstunder samt borgliga begravningar.
Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap

Inomhus utan anvisad sittplats
Finns det inga angivna sittplatser gäller maximalt 50 personer, exklusive personal. 

Öppen kyrka
Under länken nedan hittar du när kyrkorna är öppna. Välkommen in för en stämningsfull stund, tänd ett ljus och sitt en stund i kyrkans varma famn.
Öppna kyrkor och gudstjänster

Körverksamhet
Alla vuxenkörer har fortsatt paus över sommaren.
Barn- och ungdomskörer har kommit igång.
Om en kör deltar i gudstjänsten kommer den att räknas in i maxantalet som kyrkan angett.

Barn- & ungdomsverksamhet
Från den 1 juni öppnas det för lägerverksamheten i mindre skala. Barn- och ungdomsverksamheten har sommaruppehåll, men vi uppdaterar när höstterminen närmar sig.

Digitala andakter
Varje lördag är det Musik vid helgsmål kl 18.00, med den uppskattade Önskepsalmen, på pastoratets facebooksida – RÖST Svenska kyrkan
Varje söndag kl 10.00 sänds även en gudstjänst på SVT2.

Diakonal omsorg
Den diakonala omsorgen upprätthålls av anställda och ideella genom telefonsamtal eller på annat sätt som är lämpligt ur smittskyddssynpunkt.
Helgfria vardagar 9 – 12 går det att ringa vår stödtelefon på 0176-799 00 och för särskilt utsatta i riskgrupp kan vi hjälpa till med basala och akuta inköpsbehov.

Det finns ett personligt ansvar som var och en ska ta och det finns ett ansvar som varje organisation ska ta. Tillsammans får vi göra allt vi kan för att minska riskerna till smittspridning med sprida glädje och ljus!


Gud, vi ber för världen och Sverige.
Alla människor berörs av samma pandemi.
Vår utsatthet är stor.
Vi längtar efter närhet, både fysisk och själslig.
Låt den dag komma snart då vi kan vara tillsammans i samma heliga rum. 
Hjälp oss nu att visa omtanke om varandra på de sätt som är möjliga.
Hjälp oss också att för livets skull förkunna evangeliet om hopp och frid.
Gud, bevara vår hälsa i själ, ande och kropp.
Tack för Din närvaro i medmänskligheten.
Amen
Mika Wallander, kyrkoherde i Roslagens östra pastorat


Om du vill prata med en präst eller diakon
https://www.svenskakyrkan.se/roslagens-ostra-pastorat/personal

Jourhavande präst 
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast  

Information och fakta om sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset finns att läsa hos folkhälsomyndigheten (extern länk, öppnas i nytt fönster): 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

Telefonlinje för nyanlända
Ny telefonlinje om corona för nyanlända