Foto: Helena Johnsson

Studiecirkel om Heliga Kors kyrka

med start tisdag 17 september kl 14.00

Vår kyrka, dess kulturhistoria och alla de föremål som inventerats är en fantastisk skatt, en skatt som kan göras djupare och rikare. Vi lär oss med om vår kyrka, dess historia och de kyrkliga handlingarna.

Ann-Margret Olofsson leder studiecirkeln tillsammans med andra sakkunniga

Heliga Kors kyrka och Prästgården
Tisdagar kl 14 - 16, med en kaffepaus

17 september
De kyrkliga handlingarna; dop, konfirmation och nattvard

8 oktober
De kyrkliga handlingarna; vigsel och begravning

29 oktober 
Predikstol, orgel och bänkinredning

19 november
Kyrkogården, gravhällar och gravstenar

3 december
Avslutning

Välkomna!