Sommarkyrka 2020

under ledning av Rune Söderlund

Foto: Helena Johnsson

Sommarkyrkovecka

Varje gång avslutas med aftonbön
Vid dåligt väder förflyttar vi oss till Saxemara kyrka

Måndag 13 juli kl 18.00
Vesper. Predikan över Upp 3:14-22

Onsdag 15 juli kl 18.00
Vesper. Föredrag: ”Hör även Manasse till helgonen?”

Fredag 17 juli kl 18.00
Vesper med kort predikan. Katarina Nilsson berättar om ”Sadhu Sundar Sing”

Lördag 18 juli kl 18.00
Helgmålsbön. Frågelåda

Bibelstudievecka

Måndag 20 juli, onsdag 22 juli och fredag 24 juli kl 18.00
Vesper. Bibelstudium om siaren ”Bileam”. 
Vid dåligt väder förlyttar vi oss till Saxemara kyrka