Saxemara sångkör

i Saxemara

Saxemara församlingshem
Torsdagar kl 16.00 - 21.00

Höstterminen: 6 september

Kontaktperson:
Ingegerd Olsson, 0453 - 32 11 71