Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ronneby pastorat söker

två kyrkomusiker! Organist/kantor 2 x 100%

Ronneby Pastorat är ett av Lunds stifts största med sina två församlingar; Ronneby och Bräkne-Hoby. Pastoratet, beläget mitt i natursköna Blekinge, sträcker sig över hela Ronneby kommun. Från kusten i söder till skogslandskapet i norr!

I centrum av Ronneby stad finner du Heliga Kors kyrka, en medeltidskyrka känd för sina vackra kalkmålningar och många epitafier. Här finns även Blekinges största orgel! (51 register 3 man & pedal). I pastoratet är kyrkomusiken en prioriterad fråga och det märks, inte minst, genom vårt stora utbud av körer. Under en vecka möter vi totalt ca 500 körsångare i alla åldrar! I båda tjänsterna finns engagerade vuxenkörer och härliga barnkörer.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillhöra ett stort arbetslag och ingå i ett kollegium om 7,5 musikertjänster, där du också finner din arbetsledare. I den ena tjänsten kommer du utföra din huvudsakliga syssla i pastoratets östra område, Listerby, medan den andra tjänsten har sin tyngdpunkt i Bräkne-Hoby, i pastoratets västra del. I respektive område finner du dina körer och majoriteten av din medverkan i gudstjänstlivet. Vad gäller förrättningar och gudstjänster i övrigt efterfrågas en flexibel hållning hos dig då vi rör oss inom pastoratets gränser. Allt utifrån efterfrågan och principen att ”vi hjälper varandra”.

Vi ser det som självklart att du delar Svenska Kyrkans tro och värderingar.

I dina arbetsuppgifter ingår bl a att:
• Arbeta för levande och varierande gudstjänster
• Leda körer
• Spela på gudstjänster, vid kyrkliga handlingar och i övrig församlingsverksamhet
• I samarbete med präst och pedagog bedriva konfirmandundervisning
• Tillsammans med arbetslaget målinriktat planera för verksamhet där vi på bästa sätt möter människor i livets alla skiften
• Vid efterfrågan undervisa i orgel eller piano
• Eventuellt medverka som orgelsolist i pastoratets utbud av orgelkonserter

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en fullgod organist-, eller kantorsexamen
• Är positiv, utåtriktad och känner dig trygg inför stora grupper såväl som i det enskilda mötet
• Finner glädje i samarbetet med dina kollegor och ser pastoratets arbete ur ett helhetsperspektiv

För tjänsten krävs körkort och tillgång till bil.

Tillträden efter överenskommelse

Välkommen med din ansökan
med personligt brev och CV senast 2019-07-31
Intervjuer sker löpande

Mail: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Alternativt per post till:
Svenska kyrkan Ronneby
Kyrkogatan 24
372 30 RONNEBY

Frågor om tjänsten besvaras av:
Kyrkoherde Gunnel Alvhäll, 0457 - 45 52 92, gunnel.alvhall@svenskakyrkan.se
Organist Fredric Lindahl, 0457 - 45 52 71, fredric.lindahl@svenskakyrkan.se

Här kan du ladda ner en pdf-fil