Foto: Pixabay

Ronneby pastorat söker

Kyrkoherde 100%

Ronneby pastorat ligger mitt i Blekinge, Sveriges trädgård.

Svenska kyrkan i Ronneby består av Ronneby och Bräkne-Hoby församlingar. Pastoratet har ca 18.000 kyrkotillhöriga och här arbetar ett 80-tal personer. Pastoratet sträcker sig över hela Ronneby kommun och innefattar både stad och landsbygd. I pastoratet finns 13 kyrkor och 11 kyrkogårdar.

Då vår nuvarande kyrkoherde går i pension våren 2021 söker vi en ny Kyrkoherde.

Vi söker dig som
• Har goda ledaregenskaper med förmåga att lyssna, delegera och ta beslut
• Har framstående egenskaper att leda det andliga arbetet
• Har förmåga att med ett utåtriktat och visionärt förhållningssätt till omvärlden, finna och skapa nya vägar att möta människor
• Vill arbeta för att utveckla verksamheten
• Ser församlingsbor, anställda, förtroendevalda och volontärer som viktiga resurser

Ansök
senast 25 oktober 2020

Välkommen med din ansökan där du berättar mer om vem du är, bifoga behörighetsintyg, meritförteckning och referenser, till: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se
Alternativt per post till:

Svenska kyrkan Ronneby
Kyrkogatan 24
372 30 RONNEBY
Märk kuvertet med ”kyrkoherde tjänst”

Frågor och upplysningar om tjänsten besvaras av:
Kyrkoherde Gunnel Alvhäll, 0457 - 45 52 92
Kyrkorådets ordf. Aina Svensson, 0709 - 46 63 13