Foto: Kristin Lidell/IKON

Riddarskola

Listerby Sockenhus för dig som går på Johannishusskolan. Höstterminen årskurs 1 -2 Vårterminen årskurs 3 - 4

Till vår glädje så har många av våra grupper blivit väldigt populära, så vi får lov att prioritera anmälningarna, så i första hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i Ronneby pastorat , i andra hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i någon annan församling samt i tredje hand de som icke är medlemmar.
Om ni inte är medlemmar går det bra att kontakta pastoratet på telefon 0457-17850 för att få mer information om medlemskap!

På riddarskolan har vi olika teman som bygger på riddarskolans tankar och värderingar om: Tålamod, Ärlighet och Vänskap

Vi äter alltid mellanmål tillsammans, leker och pysslar.

Vi hämtar och lämnar på Johannishusskolan.

Listerby Sockenhus
Måndagar 

Höstterminen 2023: 
Lov: 44

Vi erbjuder bussresa till och från skolan/fritids.

För mer information och anmälan:
johanna.hakansson@svenskakyrkan.se