Foto: Pixabay

Projektkören

i Bräkne-Hoby

Projektkören ären ny kör i Ronneby pastorat. Detta är kören för dig som inte vill eller har tid att öva varje vecka. Vi övar i stället projektvis:  4 - 5 övningar och sedan konsert eller gudstjänst. 

Vi kommer att ha fyra projekt per år: två på våren och två på hösten. Exempel på tillfällen är påsk, sommar, minnesgudstjänst/Allhelgona och jul. Du anmäler dig till ett projekt i taget.

Du som söker till kören bör ha sjungit förut, antingen i kör eller solo. Notläsning är ett plus, men inget krav. Eftersom vi övar så få tillfällen, behöver du prioritera att vara med på alla övningar. Möjlighet finns att få stämfiler om du vill öva hemma.

Projektkören kommer att sjunga musik från flera olika genrer, men tyngdpunkten kommer att ligga på pop, visa och klassisk musik. 

Övningstid är onsdagar kl 18.30 – 20.30 i Bräkne – Hoby församlingshem.

Projekt 3
Minnesgudstjänst på Alla helgons dag, lördag 4/11 kl 18.00
Start onsdag 11/10

Projekt 4
Julnattsgudstjänst, julafton kl 23.00
Start onsdag 29/11

Anmälan och info
Karin Sax Granlöf, körledare
Mobil 070 – 607 93 20
karin.sax.granlof@svenskakyrkan.se