Foto: Kristina Johansson

Nu har vi påbörjat utmärkningen av pilgrimsvägen

Läs mer ...

Eginoleden 10 år

Pilgrimsvandringar från sensommaren till hösten 2022 med temat "Omsorg om människan och skapelsen". Läs mer ...